Koulutus

  • Kerran kuukaudessa järjestettävä virtuaalinen VeventForum tarjoaa yhdistyksille, yrityksille ja AMK-opettajille tehokkaan vuoden kestävän “Virtuaalitapahtumien tuotannon tukeminen ja pedagoginen kehittäminen” -täydennyskoulutuksen, josta osallistuneet saavat todistuksen CV:nsä liitteeksi.
  • Hankekumppanit rakentavat hankkeen aikana opituista asioista ilmaisen, avoimen AMK:n kautta tarjottavan verkkokurssin. Kurssi valmistuu ja siihen rekrytoidaan osallistujat hankkeen kuluessa, mutta opiskelu tapahtuu hankkeen päätyttyä, aikaisintaan kesällä 2022.
Toteuttajien ja rahoittajan logot