Koulutus

Tule mukaan Vevent ESR -hankkeen fasilitoimaan ilmaiseen täydennyskoulutukseen Virtuaalitapahtumatuotanto tänään (3 op),
joka järjestetään verkko-opetuksena 27.10.2021 – 6.4.2022.

Koulutus on suunnattu kulttuuri- ja tapahtumatuottajille,
muille kulttuurialan ammattilaisille ja loppuvaiheen opiskelijoille sekä AMK-opettajille.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota yleiskuva virtuaalitapahtumien tuotannosta 
ja verkostoja tapahtumien toteuttamiseen erilaisilla budjeteilla. 
Kulttuurituotannon opettajille koulutus tarjoaatilaisuuden kehittää 
ammattikompetenssia virtuaalitapahtumatuotannossa 
ja sen nykyisissä mahdollisuuksissa, käytänteissä ja ongelmakentissä.

Opintojakso koostuu kerran kuukaudessa tarjolla olevista webinaareista, itsenäisestä 
oppimateriaaleihin tutustumisesta ja oman tapahtuman (esim. yhdistyksen kokous, opetustilaisuus)
järjestämisestä hankkeen ylläpitämässä AltSpace -tilassa tai muulla virtuaalialustalla. Opetus tapahtuu kokonaan verkossa.
Hanke myöntää osallistumisesta todistuksen.

Lisätietoja: Oona Tikkaoja, oona.tikkaoja@humak.fi, 0400 349 213

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/veventkoulutus

Opintojakson sisältö

Johdatus virtuaalitapahtumiin
Tapahtuma-alustat
Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet tapahtumissa
Virtuaalilavastus ja –visuaalisuus
Alan yritykset ja yhteistyömahdollisuudet
Kustannukset, kumppanuudet ja ansaintamahdollisuudet
Vuorovaikutus ja fasilitointi

Ohjelma

27.10. klo 14-17
Orientaatio koulutukseen ja tutustumista virtuaalitapahtuma-alustoihin

Yritysvierailijoina Zoan Oy ja Virtuaalitapahtumat.fi

18.11. (tapahtuman aikataulun mukaisesti) 
Osallistuminen MatchXR-tapahtumaan https://helsinkixrcenter.com/events/match-xr-2021/

13.12. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka) Ansainta virtuaalitapahtumissa

18.1. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka)  Vuorovaikutus virtuaalitapahtumissa
Asiantuntijavieraana Joona Haarala, Suomen Podcastmedia

24.2. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka) 
Kurssin osallistujien toivoma teema

14.3. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka)  Tapausesimerkkejä kulttuurialalta

6.4. klo 14-17 Palautetta & keskustelua kurssitehtävästäKohderyhmä

Kulttuuri- ja tapahtumatuottajat, kulttuurialan yhdistykset ja yritykset, ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotannon ja tapahtumatuotannon opettajat. 
Tavoitteena on, että kurssilaiset edustavat monenlaisia näkökulmia
kulttuurialaan ja tapahtumatuotantoon.

Edeltävät opinnot ja työkokemus

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistuja tuntee virtuaalitapahtumatuotannon 
nykyisiä mahdollisuuksia ja teknologioita. Hän ymmärtää virtuaalitapahtumien kumppanuus- ja 
ansaintamahdollisuuksia, kustannuksia sekä tuotannon hyviä käytäntöjä. Osallistuja osaa verkostoitua 
alan asiantuntijayritysten ja kehittäjien kanssa, ymmärtää tuotannon vaiheita ja osaa organisoida 
virtuaalitilaisuuksia valitsemallaan alustalla. Koulutukseen osallistunut kulttuurialan opettaja osaa soveltaa omaa opetustaan myös 

virtuaalitapahtumatuotannon lainalaisuuksia ja reunaehtoja huomioiden. 
Hän osaa fasilitoida virtuaalitilassa ja auttaa opiskelijaa osallistumisessa.

Toteutusmuodot

Verkko-oppimisalusta, webinaareja, projektityö

Suoritus

Hyväksytty suoritus edellyttää 80% suoritusta. 
Opiskelija saa suoristuksestaan Virtuaalitapahtumatuotannon VEVENT -sertifikaatin.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Hyväksytyn suorituksen vaatimukset

Opiskelija tuntee virtuaalitapahtumatuotannon nykyisiä mahdollisuuksia ja teknologioita. Hän ymmärtää virtuaalitapahtumien kumppanuus- ja ansaintamahdollisuuksia, kustannuksia
sekä tuotannon hyviä käytäntöjä. Opiskelija osaa verkostoitua alan asiantuntijayritysten ja 
kehittäjien kanssa, ymmärtää tuotannon vaiheita ja osaa organisoida virtuaalitilaisuuksia 
valitsemallaan alustalla. Koulutukseen osallistunut kulttuurialan opettaja osaa soveltaa 
omaa opetustaan myös virtuaalitapahtumatuotannon lainalaisuuksia ja reunaehtoja huomioiden. Hän osaa fasilitoida virtuaalitilassa ja auttaa opiskelijaa osallistumisessa. 

Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset