Tule opiskelemaan virtuaalitapahtumatuotantoa 27.10.2021 – 6.4.2022

Tule mukaan Vevent ESR -hankkeen fasilitoimaan  ilmaiseen täydennyskoulutukseen Virtuaalitapahtumatuotanto tänään (3 op),
joka järjestetään verkko-opetuksena 27.10.2021 – 6.4.2022.

Koulutus on suunnattu kulttuuri- ja tapahtumatuottajille,
muille kulttuurialan ammattilaisille ja loppuvaiheen opiskelijoille sekä AMK-opettajille. 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota yleiskuva virtuaalitapahtumien tuotannosta 
ja verkostoja tapahtumien  toteuttamiseen erilaisilla budjeteilla. 
Kulttuurituotannon opettajille koulutus tarjoaatilaisuuden kehittää 
ammattikompetenssia virtuaalitapahtumatuotannossa 
ja sen nykyisissä mahdollisuuksissa, käytänteissä ja ongelmakentissä. 

Opintojakso koostuu kerran kuukaudessa tarjolla olevista webinaareista, itsenäisestä 
oppimateriaaleihin tutustumisesta ja oman tapahtuman (esim. yhdistyksen kokous, opetustilaisuus)
järjestämisestä hankkeen  ylläpitämässä AltSpace -tilassa tai muulla virtuaalialustalla.
Hanke myöntää osallistumisesta todistuksen.

Tarjoamme makupalan koulutuksen teemoista 8.9.2021 järjestettävässä verkkokoulutuksessa
Virtuaalilavastuksen ja virtuaalisen visualisoinnin mahdollisuudet, jonka päätyttyä
klo 16 on mahdollista kysyä hankehenkilökunnalta lisää Virtuaalitapahtumatuotanto tänään
-koulutuksen suorittamisesta.

Lisätietoja: Oona Tikkaoja, oona.tikkaoja@humak.fi, 0400 349 213

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/veventkoulutus

Opintojakson sisältö 
Johdatus virtuaalitapahtumiin
Tapahtuma-alustat 
Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet tapahtumissa 
Virtuaalilavastus ja –visuaalisuus 
Alan yritykset ja yhteistyömahdollisuudet 
Kustannukset, kumppanuudet ja ansaintamahdollisuudet 
Vuorovaikutus ja fasilitointi 

Ohjelma

27.10. klo 14-17 
Orientaatio koulutukseen ja tutustumista virtuaalitapahtuma-alustoihin 

18.11. (tapahtuman aikataulun mukaisesti) 
Osallistuminen MatchXR-tapahtumaan https://helsinkixrcenter.com/events/match-xr-2021/

13.12. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka)  Ansainta virtuaalitapahtumissa 

18.1. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka)  Vuorovaikutus virtuaalitapahtumissa 

24.2. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka) 
Kurssin osallistujien toivoma teema

14.3. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka)  Tapausesimerkkejä kulttuurialalta 

6.4. klo 14-17  Palautetta & keskustelua kurssitehtävästä

Kohderyhmä 
Kulttuuri- ja tapahtumatuottajat, kulttuurialan yhdistykset ja yritykset, ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotannon ja tapahtumatuotannon opettajat. 
Tavoitteena on, että kurssilaiset edustavat monenlaisia näkökulmia
kulttuurialaan ja tapahtumatuotantoon. 

Edeltävät opinnot ja työkokemus 
Ei edellytä aiempaa osaamista. 

Osaamistavoitteet  Opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistuja tuntee virtuaalitapahtumatuotannon 
nykyisiä mahdollisuuksia ja teknologioita. Hän ymmärtää virtuaalitapahtumien kumppanuus- ja 
ansaintamahdollisuuksia, kustannuksia sekä tuotannon hyviä käytäntöjä.  Osallistuja osaa verkostoitua 
alan asiantuntijayritysten ja kehittäjien kanssa, ymmärtää tuotannon vaiheita ja osaa organisoida 
virtuaalitilaisuuksia valitsemallaan alustalla.   Koulutukseen osallistunut kulttuurialan opettaja osaa soveltaa omaa opetustaan myös 
virtuaalitapahtumatuotannon lainalaisuuksia ja reunaehtoja huomioiden. 
Hän osaa fasilitoida virtuaalitilassa ja auttaa opiskelijaa osallistumisessa.  

Toteutusmuodot 
Verkko-oppimisalusta, webinaareja, projektityö 

Suoritus 
Hyväksytty suoritus edellyttää 80% suoritusta. 
Opiskelija saa suoristuksestaan Virtuaalitapahtumatuotannon VEVENT -sertifikaatin. 

Arviointi 
Hyväksytty/ Hylätty 

Hyväksytyn suorituksen vaatimukset Opiskelija tuntee virtuaalitapahtumatuotannon nykyisiä mahdollisuuksia ja teknologioita. Hän ymmärtää virtuaalitapahtumien kumppanuus- ja ansaintamahdollisuuksia, kustannuksia 
sekä tuotannon hyviä käytäntöjä.  Opiskelija osaa verkostoitua alan asiantuntijayritysten ja 
kehittäjien kanssa, ymmärtää tuotannon vaiheita ja osaa organisoida virtuaalitilaisuuksia 
valitsemallaan alustalla.  Koulutukseen osallistunut kulttuurialan opettaja osaa soveltaa 
omaa opetustaan myös virtuaalitapahtumatuotannon lainalaisuuksia ja reunaehtoja huomioiden. Hän osaa fasilitoida virtuaalitilassa ja auttaa opiskelijaa osallistumisessa.