VeventForumit

Hankkeessa kokoontuu kerran kuukaudessa virtuaalinen VeventForum, johon kutsutaan yritysten ja yhdistysten edustajia ja hankkeen kehittäjät sekä AMK:n opettajia. VeventForum tarjoaa siis samalla yhdistyksille, yrityksille ja AMK-opettajille tehokkaan vuoden kestävän “Virtuaalitapahtumien tuotannon tukeminen ja pedagoginen kehittäminen” -täydennyskoulutuksen, josta osallistuneet saavat todistuksen CV:nsä liitteeksi.

VeventForum käyttää yhteiskehittämisen metodeina mm. osallistavia tulevaisuusverstaita, muutoslaboratoriota sekä yhteiskirjoittamista, jolloin Forum tuottaa aktiivisesti materiaalia eikä ainoastaan kokousta.

Toteuttajien ja rahoittajan logot