Julkaisut

Hankkeessa tuotetaan englanninkielinen, käytännönläheinen opas siihen, millaisia tapahtumia voisi olla mahdollista toteuttaa erilaisilla 
resursseilla, ja millaisia mahdollisuuksia on kehittää ansaintaa virtuaalitapahtumista.

Opas julkaistaan huhtikuussa 2022.

Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset