Toiminta

Mitä hankkeessa tehdään?

  • Virtuaalitapahtumapilotit
    Toteutamme yhdessä tapahtumaorganisaatioiden ja XR-yritysten kanssa neljä eri kokoista virtuaalitapahtumaa eli Veventiä. Pilotit dokumentoidaan verkko-opetusmateriaaleiksi.
  • VeventForumit
    Hankkeessa kokoontuu kerran kuukaudessa virtuaalinen VeventForum, johon kutsutaan yritysten ja yhdistysten edustajat ja hankkeen kehittäjät sekä AMK:n opettajia. VeventForum tarjoaa yhdistyksille, yrityksille ja AMK-opettajille tehokkaan vuoden kestävän “Virtuaalitapahtumien tuotannon tukeminen ja pedagoginen kehittäminen”täydennyskoulutuksen, josta osallistuneet saavat todistuksen CV:nsä liitteeksi. VeventForum käyttää yhteiskehittämisen metodeina mm. osallistavia tulevaisuusverstaita, muutoslaboratoriota sekä yhteiskirjoittamista, jolloin Forum tuottaa aktiivisesti materiaalia eikä ainoastaan kokousta.
  • Selvitys virtuaalitapahtumien järjestämisen teknisistä reunaehdoista ja kustannuksista
  • Kartoitus alalla käytössä olevista ja mahdollisista ansaintamalleista.
  • Ilmainen, avoimen AMK:n kautta tarjottava verkkokurssi. Kurssi valmistuu ja siihen rekrytoidaan osallistujat hankkeen kuluessa, mutta opiskelu tapahtuu hankkeen päätyttyä.
Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset