VeventForumit

Hankkeessa kokoontui kerran kuukaudessa virtuaalinen VeventForum, johon kutsuttiin yritysten ja yhdistysten edustajia ja hankkeen kehittäjät sekä AMK:n opettajia. VeventForum tarjosi samalla yhdistyksille, yrityksille ja AMK-opettajille tehokkaan vuoden kestävän “Virtuaalitapahtumien tuotannon tukeminen ja pedagoginen kehittäminen” -täydennyskoulutuksen, josta osallistuneet saivat todistuksen CV:nsä liitteeksi.

Järjestämämme Forumit

VeventForum I 25.3.2021: Workshop on virtual event ideas, learning and XR

VeventForum II 22.4.2021: Workshop on event production on Liveto platform and Zoan tailored event production models

VeventForum III 8.9.2021: Virtuaalilavastus

VeventForum IV 2.9.2021 (jatkuu 6 viikkoa): 
Kohti Veventin omaa virtuaalitapahtumatilaa joukkoistetun suunnittelun avulla 

VeventForum V 27.10.2021
Kenen kanssa järjestäisin virtuaalitapahtumani?
Yritysvierailijoina Tapaus Oy, Zoan Oy ja Virtuaalitapahtumat.fi

VeventForum VI: 13.12.2022 
Digitalisaation luomat mahdollisuudet ja ansainta verkossa
Asiantuntijana Inkeri Borgman, Gigle Oy

VeventForum VII: 18.1.2022  
Vuorovaikutus virtuaalitapahtumissa
Asiantuntijana Joona Haarala, Suomen Podcastmedia

VeventForum VIII: 24.2.2022  
Tekijänoikeudet ja kryptotaide
Asiantuntijoina Jaakko Mäntynen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
ja Niklas Rekola, Veli Studio

VeventForum IX :14.3.2022 
Virtuaalitapahtumakokemuksen luominen
Asiantuntijoina Markku Liinamaa, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
ja Laura-Maija Hero, Virtuaalitapahtumatutkija

Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset