Vevent -hanke

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet XR-teknologiaa.

Hankkeen kesto: 1.3.2021 – 30.4.2022

Hankekumppanit:
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada

Rahoittaja:
ESR, toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset