Hankkeen tavoitteet

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, tutkittua tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet virtuaali- tai XR-teknologiaa. Pitkän tähtäimen tavoite on tehdä virtuaalitapahtumien järjestäminen realistiseksi vaihtoehdoksi erikokoisille tapahtumatuottajille kannattavalla ansaintalogiikalla.

Hankkeen toimien tavoitteena on selvittää ja luoda valtakunnallisia malleja, joilla vahvistetaan luovien alojen osaajien ammattitaitoa ja työllistymistä. Koulutustarjonnan osalta tavoitteena on parantaa luovaan osaamiseen liittyvän koulutuksen osuvuutta ja monialaista osaamista.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Toimenpiteiden tavoitteena on välittäjäportaan toimijoiden ymmärryksen lisääminen siitä, miten uusia teknologioita on mahdollista käyttää pienelläkin rahalla ja millaisia ansaintamalleja toiminnassa voitaisiin hyödyntää.

Tietoa hankitaan verkostoitumalla, kartoitustyöllä ja toteuttamalla neljä pilottia tapahtumaorganisaatioiden kanssa.

 • Kokeileminen
  Hankkeessa järjestetään neljä erikokoista virtuaalitapahtumapilottia. Mukana olevat XR-alan yritykset ja ammattituottajat kehittävät yhteistyössä tapahtumien sisältöjä ja teknisiä ratkaisuja. Mukana olevat opiskelijat auttavat uusimman teknologian käyttöönotossa, ja tukevat täydennyskoulutettavia kentän ammattilaisia madaltamaan kynnystä digitaalisten laitteiden ja ohjelmien omaksumisessa.
 • Verkostoituminen ja yhdessä oppiminen
  Hankkeessa kokoontuu säännöllisesti virtuaalinen VeventForum, johon kutsutaan yritysten ja yhdistysten edustajat ja hankkeen kehittäjät sekä AMK:n opettajia. VeventForum tarjoaa yhdistyksille, yrityksille ja AMK-opettajille tehokkaan täydennyskoulutuksen, josta osallistuneet saavat todistuksen. VeventForum käyttää yhteiskehittämisen metodeina mm. osallistavia tulevaisuusverstaita, muutoslaboratoriota sekä yhteiskirjoittamista, jolloin Forum tuottaa aktiivisesti materiaalia eikä ainoastaan kokousta.
 • Tiedontuotanto
  Hankkeessa tuotettava opas virtuaalitapahtumien teknisistä vaatimuksista ja ansaintamahdollisuuksista julkaistaan verkossa käytännönläheisenä englanninkielisenä julkaisuna.
 • Koulutus
  Hankkeen aikana kertyneistä tiedosta ja kokemuksista tuotetaan ilmainen verkkokurssi kulttuurialan toimijoille.
Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset