Julkaisut

Hankkeessa julkaistiin englanninkielinen virtuaalitapahtumatuotannon käsikirja huhtikuussa 2022.

Planning and Creating Virtual Events on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa työkaluja virtuaalitapahtumatuotannon keskeisten kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Vevent-hankkeessa neljä suomalaista ammattikorkeakoulua (Arcada, Humak, Metropolia ja SeAMK) teki käytännön virtuaalitapahtumatuotantokokeiluja ja tutkimusta tiiviissä yhteistyössä XR-ammattilaisten ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Tästä syystä käsikirja tarjoaa sekä käytännön vinkkejä että teoreettisempaa tutkimustietoa.

Kirja sisältää neljä osaa, joista ensimmäinen keskittyy virtuaalitapahtumien tuotantoon ja osallistujakokemuksen rakentamiseen. Toinen osa käsittelee virtuaalitapahtumien teknistä toteutusta. Kolmannessa osassa pohditaan kulurakennetta ja ansaintamahdollisuuksia sekä kuluttajien ostokäyttäytymistä. Neljäs osa katsoo tulevaisuuteen: millaisia mahdollisuuksia Metaverse tarjoaa kulttuurialalle?

Voit ladata julkaisun täältä.

Planning and Creating Virtual Events -kirjan kansikuva.
Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset