Ota yhteyttä

Hankkeen henkilökunta ja vastuualueetOona Tikkaoja
Projektipäällikkö
Kartoitus- ja selvitystyö

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Puh. 0400 349213
oona.tikkaoja@humak.fi

Benny Majabacka
Humakin pilotin tuottaminen

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Puh. 0400 349399
benny.majabacka@humak.fi


Laura-Maija Hero
VeventForumien fasilitointi
Metropolian pilotin tuottaminen
Kartoitus- ja selvitystyö

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Puh. 040 1791409
laura-maija.hero@metropolia.fi


Richard Silin
Arcadan pilotin tuottaminen

Yrkeshögskolan Arcada
Puh. 029 4282452
richard.silin@arcada.fi


Juhani Haarala
SeAMKin pilotin tuottaminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Puh. 040 8304292
juhani.haarala@seamk.fi

Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset