Koulutus

Hankkeessa tuotetaan kaksi täydennyskoulutusta:

  • Hankkeen aikana 27.10.2021 – 6.4.2022 järjestettiin Virtuaalitapahtumatuotanto tänään (3 op) -koulutus, joka perustuu hankkeessa järjestettävien VeventForumien sarjaan. Koulutus toimi myös hankkeen päättyessä julkaistavan verkkokurssin pilottiversiona ja materiaalintuotannon alustana.
  • Hankkeen päätösvaiheessa julkaistaan englanninkielinen virtuaalitapahtumatuotannon verkkokurssi (5 op). Kurssi on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Jokainen hankekumppani tarjoaa kurssista oman versionsa avoimen amk:nsa kautta. Toteutukset käynnistyvät hieman eri aikoina kevään ja syksyn 2022 kuluessa. Täällä voit ilmoittaa yhteystietosi, jos haluat saada tarkempaa tietoa toteutuksista. Olemme sinuun yhteydessä kevään 2022 aikana.

Virtuaalitapahtumatuotanto tänään (3 op)

Vevent-hanke järjestää ilmaisen täydennyskoulutuksen 
Virtuaalitapahtumatuotanto tänään (3 op),
joka järjestetään verkko-opetuksena 27.10.2021 – 6.4.2022.

Koulutus on suunnattu kulttuuri- ja tapahtumatuottajille,
muille kulttuurialan ammattilaisille ja loppuvaiheen opiskelijoille sekä AMK-opettajille.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota yleiskuva virtuaalitapahtumien tuotannosta 
ja verkostoja tapahtumien toteuttamiseen erilaisilla budjeteilla. 
Kulttuurituotannon opettajille koulutus tarjoaa tilaisuuden kehittää 
ammattikompetenssia virtuaalitapahtumatuotannossa 
ja sen nykyisissä mahdollisuuksissa, käytänteissä ja ongelmakentissä.

Opintojakso koostuu kerran kuukaudessa tarjolla olevista webinaareista, itsenäisestä 
oppimateriaaleihin tutustumisesta ja oman tapahtuman (esim. yhdistyksen kokous, opetustuokio)
järjestämisestä hankkeen ylläpitämässä AltSpace -tilassa tai muulla virtuaalialustalla.
Opetus tapahtuu kokonaan verkossa.

Hanke myöntää osallistumisesta todistuksen.

Lisätietoja: Oona Tikkaoja, oona.tikkaoja@humak.fi, 0400 349 213

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/veventkoulutus

Opintojakson sisältö

Johdatus virtuaalitapahtumiin
Tapahtuma-alustat
Alan yritykset ja yhteistyömahdollisuudet
Kustannukset, kumppanuudet ja ansaintamahdollisuudet
Vuorovaikutus ja fasilitointi


Ohjelma

27.10. klo 14-17
Orientaatio koulutukseen ja tutustumista virtuaalitapahtuma-alustoihin
Yritysvierailijoina Tapaus Oy, Zoan Oy ja Virtuaalitapahtumat.fi

18.11. (tapahtuman aikataulun mukaisesti) 
Osallistuminen MatchXR-tapahtumaan

13.12. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka)
Digitalisaation luomat mahdollisuudet ja ansainta verkossa
Asiantuntijana Inkeri Borgman, Gigle Oy

18.1. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka)  Vuorovaikutus virtuaalitapahtumissa
Asiantuntijana Joona Haarala, Suomen Podcastmedia

24.2. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka) 
Tekijänoikeudet ja kryptotaide
Asiantuntijoina Jaakko Mäntynen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
ja Niklas Rekola, Veli Studio

14.3. klo 14-16 (+mahdollisuus jäädä keskustelemaan päivän teemasta klo 17 saakka) 
Virtuaalitapahtumakokemuksen luominen
Asiantuntijoina Markku Liinamaa, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
ja Laura-Maija Hero, Virtuaalitapahtumatutkija

6.4. klo 14-16 Palautetta & keskustelua omien virtuaalitapahtumien toteutuksessa opituista asioista.


Kohderyhmä

Kulttuuri- ja tapahtumatuottajat, kulttuurialan yhdistykset ja yritykset, ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotannon ja tapahtumatuotannon opettajat. 
Tavoitteena on, että kurssilaiset edustavat monenlaisia näkökulmia
kulttuurialaan ja tapahtumatuotantoon.


Edeltävät opinnot ja työkokemus

Ei edellytä aiempaa osaamista virtuaalitapahtumatuotannosta.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistuja tuntee virtuaalitapahtumatuotannon 
nykyisiä mahdollisuuksia ja teknologioita. Hän ymmärtää virtuaalitapahtumien kumppanuus- ja 
ansaintamahdollisuuksia, kustannuksia sekä tuotannon hyviä käytäntöjä. Osallistuja osaa verkostoitua 
alan asiantuntijayritysten ja kehittäjien kanssa, ymmärtää tuotannon vaiheita ja osaa organisoida 
virtuaalitilaisuuksia valitsemallaan alustalla. Koulutukseen osallistunut kulttuurialan opettaja osaa soveltaa omaa opetustaan myös 
virtuaalitapahtumatuotannon lainalaisuuksia ja reunaehtoja huomioiden. 
Hän osaa fasilitoida virtuaalitilassa ja auttaa opiskelijaa osallistumisessa.


Toteutusmuodot

Verkko-oppimisalusta, webinaarit, projektityö


Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Hyväksytyn suorituksen vaatimukset  

  • Yhteiseen oppimisprosessiin osallistuminen (webinaarit ja keskustelut). 
    Webinaareissa ei ole läsnäolopakkoa, mutta koska kurssin tarkoituksena on oppia ja kehittää yhteisöllisesti, 
    vähintään kurssialueen keskusteluihin osallistumista vaaditaan. 
  • Projektityön tekeminen 6.4. mennessä. 

Opiskelija saa kurssin päätteeksi Virtuaalitapahtumatuotannon VEVENT -sertifikaatin. Toteuttajien ja rahoittajan logot

Uutiset