Kulttuurialan toimijoille avoin ja ilmainen virtuaalitapahtumatuotannon verkkokurssi (5 op) käynnistyy syksyllä 2022!


Vevent -hankkeessa toteutettu täydennyskoulutus on avoin kulttuurialan toimijoille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää osaamista virtuaalitapahtumien järjestämiseen. Koulutuksen sisällöt on tuotettu kaikkien hanketoimijoiden (Arcada, Humak, Metropolia ja SeAMK) yhteistyönä, mutta jokainen amk tarjoaa kurssista omaa versiotaan, joiden toteutus ja aikataulutus eroavat toisistaan jonkin verran. Ensimmäiset kurssitoteutukset järjestetään syksyllä 2022, ja kurssi on tarjonnassa kahden vuoden ajan. Se on englanninkielinen ja laajuudeltaan 5 opintopistettä. Kurssin suorittaminen on osallistujalle ilmaista.

Kurssin tavoitteena on tarjota käytännönläheinen yleiskuva virtuaalitapahtuman järjestämisessä huomioitavista asioista, mutta myös laajempaa näkemystä virtuaalisten tapahtumien tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kurssi tarjoaa osallistujilleen ajankohtaisen katsauksen aiheeseen: se perustuu hankkeen aikana vuosina 2021-2022 tehdyn selvitystyön ja kokeilujen tuloksiin sekä alan ammattilaisten puheenvuoroihin.


Kurssi sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Introduction to Virtual Events
  • Planning and Producing Virtual Events
  • Technical Aspects of Virtual Event Productions
  • Economics of Virtual Event Productions
  • Thoughts on the Future

Kurssitoteutuksille ei voi vielä ilmoittautua, mutta jos kiinnostuit, lisää yhteystietosi lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä, kun ilmoittautumiset avautuvat!