Lisäarvoa yritysyhteistyöhön virtuaalisen visualisoinnin kautta

Benny Majabacka

Kirjoittaja toimii kulttuurituotannon lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. 

Puheenvuoroja -sarjassa hankehenkilökunnan edustajat pohtivat XR-teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia. Sarjan toimittavat Hanna Kiuru, Benny Majabacka ja Oona Tikkaoja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Vevent-hankkeessa tuotetaan tapahtumatuotantoalan toimijoiden kanssa osallistavia kokeiluja, joiden tavoitteena on etsiä tuoreita näkökulmia sekä toteutusmahdollisuuksiin että tapahtuma-alan ansaintalogiikoihin. Kokeiluissa hyödynnetään erilaisia virtuaaliteknologian ratkaisuja. 

Hankkeen neljästä pilotista toinen tuotettiin yhdessä Turun Musiikkijuhlien, Zoanin ja Turun Seudun Osuuspankin kanssa. Pilotointi oli melko haasteellista käytännön olosuhteista johtuen; vaikka kyse oli erityisesti poikkeusajan toiminnan kehittämisestä, CoVid-19 tilanne vaikeutti projektin käynnistämistä. Turun Musiikkijuhlien kanssa oli sovittu yhteistyöstä ennen hankkeen alkua, mutta tarkempi sisältö toteutuksen osalta oli määrittelemättä. Hankkeen käynnistyessä Turun Musiikkijuhlien henkilöstössä oli tapahtunut muutoksia, ja tapahtuman toiminnanjohtaja sekä tuottaja olivat vaihtuneet. Tieto sovitusta kokeilusta ei ollut siirtynyt uusille toimijoille, joten tunnustelu projektin käynnistämisestä tuli alkaa nollapisteestä. Haasteelliseksi pilotista sopimisen teki erityisesti se, että Turun Musiikkijuhlat ei voinut koronatilanteesta johtuen vielä alkukeväällä 2021 lyödä lukkoon tapahtumien sisältöjä syksylle, joten kohdekonserttia tai tapahtumaakaan ei voitu valita. Päätöksiä tapahtuman toteuttamisesta ja sisällöistä odotettiin koko kevät. Kun huhtikuussa vihdoin sisällöt Turun Musiikkijuhlien tapahtumiin oli päätetty, oli mahdollista aloittaa neuvottelut käytännön toteutuksesta. 

Vevent-hankkeen Veventforum-tapahtumissa oli kevään aikana esitelty erilaisia uuden teknologian alustoja ja Turun Musiikkijuhlien edustajat oli kutsuttu mukaan seuraamaan demoja. Näiden esiteltyjen toimijoiden joukosta Turun Musiikkijuhlille sopivaksi toteuttajaksi valikoitui Zoan. Zoan on virtuaalitodellisuusstudio, joka rakentaa asiakkaille virtuaalikokemuksia. Turun Musiikkijuhlat nimesi 14.8.2021 Turun konserttitalossa toteutettavan tapahtuman pilottikohteeksi. Kyseinen tapahtuma sisälsi baritoni Thomas Florion ja tenori Tuomas Katajalan konsertit, joista Katajalan esitys valikoitui pilotin tapahtumaksi. Festivaalin pääsponsori Turun Seudun Osuuspankki kutsuttiin mukaan toteutuksen sisällön suunnitteluun. Toteutuksen kantavaksi ideaksi valikoitui konsertin temaattisen sisällön visualisointi virtuaaliseksi kokemukseksi Turun Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaille. Käytännössä kyse oli 3D-pelimoottoritekniikalla animoitua sisältöä hyödyntävästä videoinsertistä, joka toimitettaisiin konserttiin tuleville Turun Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaille ennen tapahtumaa katsottavaksi mobiililaitteille. Videoinsertissä Tuomas Katajala avaisi konsertin taustoja sekä sisällöllisiä teemoja ja tarinaa elävöittäisi Zoanin laatima virtuaalinen sisältö. 

Kuva 1.  Kuvituskuva, Tuomas Katajala  flyygelin äärellä. Kuvakaappaus videosta
Kuva 1. Tuomas Katajala / Kuvakaappaus videosta 

Yhdessä Turun Musiikkijuhlien ja Turunseudun Osuuspankin edustajien kanssa laadittiin käsikirjoitus, jonka pohjalta Zoan toteutti visualisoinnin. Käsikirjoituksen valmistuttua järjestettiin tapaaminen Tuomas Katajalan kanssa, jota haastateltiin ja kuvattiin videolle. Videoinsertin oli määrä valmistua elokuun alussa. Elokuussa koronatilanne oli kuitenkin Turun alueella leviämisvaiheessa, joten Turun Musiikkijuhlat teki pikaisen päätöksen perua 14.8. järjestettävän tapahtuman. Videoinsertin toteutus oli kuitenkin tässä vaiheessa jo edistynyt pitkälle, joten projekti tuotettiin valmiiksi tietyin sisällöllisin muutoksin ilman tarkempaa tietoa siitä, olisiko toteutusta myöhemmin mahdollista hyödyntää.  

Vaikka pilottia ei päästy kokeilemaan loppukäyttäjien kanssa ja tältä osin palautedata jäi keräämättä, toimii toteutettu pilotti kuitenkin esimerkkinä siitä, kuinka tapahtumatuottaja voi luoda lisäarvoa yritysyhteistyötoiminnalleen virtuaaliteknologian avulla. Tässä pilotissa taloudellinen lisäarvo muodostui rakentamalla eksklusiivista sisältöä yhteistyökumppanille; kun yhteistyökumppani kokee saavansa tapahtumalta monipuolista vastinetta tuelleen, voidaan yhteistyö nähdä hedelmällisenä. Perinteisten yhteistyötapojen rinnalle kokeilun kaltaisella insertillä voidaan tarjota arvokasta ja laadukasta ja osallistavaa sisältöä, joka antaa sekä yhteistyökumppanille että heidän asiakkailleen kokemuksen arvostuksesta – yhteistyökumppanille on tuotettu jotain erityistä. Euroissa mitattavaa arvoa on vaikea todentaa, mutta voidaan spekuloida, palautuuko panostus esimerkiksi entistä parempina yhteistyösopimuksina ja sitoutuneempana toimintana. Videokuvaan liitetyt virtuaaliset elementit ovat pienimuotoisina hankintoina kustannuksiltaan varsin maltillisia ja näin keskikokoistenkin tapahtumien hyödynnettävissä ja saavutettavissa. 

Kuva 2. Kuvituskuva: Zoanin animointia: Lintuhäkki, jonka sisältä nuotit lentävät ulos.
Kuva 2. Zoanin animointia: Lintuhäkki 
Kuva 3. Kuvituskuva: Zoanin animointia: 3D-mallinnettu vanhanaoiainen oikeussali, johon valonsäde osuu
Kuva 3. Zoanin animointia: Oikeussali