Virtuaalitapahtumatuotantoa oppimassa

Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opetussuunnitelmaan sisältyy kurssi nimeltä Digitaaliset toimintaympäristöt (5 op). Keväällä 2022 kurssilaiset saivat Vevent-hankkeelta tehtäväkseen kokeilla erilaisten virtuaalitapahtumien järjestämistä. Opiskelijat toimivat pienryhmissä, ja saivat vapaat kädet ja pienen budjetin tapahtumien järjestämiseen valitsemallaan tapahtuma-alustalla.

Blogisarjassamme löydät avainsanalla #VirtuaalitapahtumatuotantoaOppimassa opiskelijoiden tekstejä tuotantokokeiluistaan. Suurin osa opiskelijoista ei ollut aiemmin tuottanut tai osallistunut virtuaalitapahtumaan, joten tarkoituksena oli kokeilla, miten pienen tapahtuman järjestäminen onnistuu ilman aiempaa osaamista. Vevent-hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti pienempiä kulttuurialan organisaatioita virtuaalitapahtumien tuotannossa, joten koeryhmämme soveltui erinomaisesti hankkeen tavoitteisiin.

Tehtävä tuntui aluksi monista opiskelijoista haastavalta. Ryhmä selviytyi tehtävästään erinomaisesti, ja todisti sen, että kokeileminen on hyvä tapa oppia hyödyntämään erilaisia virtuaalitapahtumien tuotannon mahdollistavia työkaluja. Tarkoituksena oli kokeilla matalalla kynnyksellä. Onnistumisien ohessa selväksi tuli myös se, että ilmaisia alustoja käytettäessä tarvitaan runsaasti osaamista teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeessa ei missään nimessä ole tarkoituksena viestiä, että tapahtumatuottajien tulisi kyetä toteuttamaan kaikki virtuaalitapahtumatuotannon osa-alueet itse. Kannustamme hyödyntämään ammattilaisten osaamista teknisissä ratkaisuissa – joko niin, että hyödynnetään maksullisia palveluita, joissa tuki sisältyy hintaan tai niin, että palkataan virtuaalitilojen asiantuntija tuotantotiimiin. Tuottajan on kuitenkin vaikea suunnitella virtuaalitapahtumaa tai saada tuotantoideoita, jos hänellä ei ole minkäänlaista tuntumaa konkreettiseen tekemiseen. Siksi itse kokeileminen ilmaisilla alustoilla toimii erinomaisena johdantona virtuaalitapahtumien maailmaan. Kannustamme kaikkia alasta kiinnostuneita kokeilemaan itse vaikkapa tiimipalaverin järjestämistä virtuaalitilassa. Siihen tukea tarjoaa hankkeen julkaisu Planning and Creating Virtual Events.