Tule tutustumaan virtuaalilavastukseen 8.9.2021 klo 14-16

Tervetuloa VeventForumiin 8.9.2021! 

VeventForumiin tarkoituksena on yhteisöllinen tiedontuotanto, verkostoituminen ja ideoiden vaihto virtuaaliseen tapahtumatuotantoon liittyen. Forum on suunnattu kulttuuri- ja tapahtumatuotannon ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tapaaminen järjestetään Teamsissa.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://www.lyyti.in/veventforum ja kutsu myös kaverit mukaan!

Ohjelma 

14.00 Vevent-hankkeen esittely
Laura-Maija Hero

Vevent-hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet XR-teknologiaa. 
http://vevent.humak.fi/

14.15 Starhop Creative Oy: Virtuaalilavastuksen ja virtuaalisen visualisoinnin mahdollisuudet
Tanja Bastamow ja Outi Raatikainen 

Mitä on virtuaalilavastus ja kuinka sitä voidaan yhdistää virtuaalisiin tapahtumiin tai hybriditapahtumiin joissa live ja virtuaalinen kohtaavat. Virtuaalisen visualisoinnin avulla voidaan luoda mieleenpainuvia kokemuksia ja elämyksiä, esittää asioita kiinnostavalla tavalla sekä vahvistaa tapahtuman brändiä ja identiteettiä.  

StarHop Creative Oy on yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa virtuaalisia tiloja ja virtuaalista kokonaisvisualisointia tapahtuma- ja studiotuotantoihin sekä immersiivisille alustoille (AR & VR). 
www.starhop.fi 

15.00 Stremia Oy: Esittelyssä Stremian virtuaali- ja hybridituotantopalvelut sekä studiopalvelut. 
Jarkko Laaksonen 

Stremia Oy tarjoaa virtuaalitapahtumien järjestäjille striimaukseen tarvittavan henkilöstön ja teknologian.
www.stremia.fi 

15.45 Yhteenveto ja ideoiden kerääminen jatkotyöskentelyä varten